تلفن : 02634701974

اپارات تسمه

انجام اپارات تسمه به صورت سرد و گرم و بررسی خطوط نقاله و رفع عیوب ان از جمله فعالیتهای شرکت میباشد