تلفن : 02634701974

طراحی تسمه نقاله

با داشتن اطلاعاتی همانند نوع دستگاه نقاله, حد فاصل بین ابتدا و انتهای خط, اختلاف ارتفاع ابتداو انتهای خط, عرض تسمه, سرعت خط , تناژ , دانسیته مواد و ... , نوع و تعداد لایه های تسمه و همچنین نوع و ضخامت لاستیک مورد نیاز مشخص می شود