تلفن : 02634701974

ورق های لاستیکی

تولید انواع ورقه های لاستیکی بر پایه پلیمری کائوچوی طبیعی(NR ) , استایرن(SBR) کلروپرن  (CR) , بوتیل (IIR) , هایپالون (CSM) , وایتون (FKM) , نیتریل (NBR) , سیلیکون (SR) به ضخامتهای 5/0 تا 20 میلیمتر